طرح صلح پیشنهادی برای سوریه به دبیر کل سازمان ملل

بنام خدا

تاریخ: 27/1/1397

نامه شماره: 124

به : حضور محترم جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران
موضوع : طرح صلح سوریه
جهت ارسال به : آقای"آنتونیو گوترش"دبیر کل و اعضای محترم سازمان ملل
تشکیل دولت و حکومت پارلمانی توسط بشار اسد و مخالفان، مشابه نظام پارلمانی بریتانیا


با سلام آرزوی توقیق برای جنابعالی
نظر به اینکه جنگ سوریه به شکل خطرناکی ادامه یافته و در حال تبدیل شدن به یک جنگ نژادی، قبیله ای، مذهبی (شیعه و سنی) و تقابل ابر قدرتها می باشد و خاورمیانه مانند شبه جزیره بالکان شده در قبل از جنگ های جهانی اوّل و دوّم، لذا یک برنامه نقشه راه و طرح صلح مختصر و بسیار مفید و فوری ارائه می دهیم برای جلوگیری از بروز جنگ جهانی سوم و صلحی پایدار و کامل در منطقه https://indigenerics.com/pt/levitra-generico-india/11/.

متن طرح:
با توجه به اینکه در شروع جنگ و ادامه یافتن آن هر دو طرف درگیر (دولت و مخالفین دولت) و حامیانشان بطور جدی و ناشیانه مقصر بودند لذا پیشنهاد می شود با یک آتش بس کامل و دقیق تحت نظارت سازمان ملل و اتحادیه اروپا همه طرفها و گروههای درگیر جنگ و دولت فعلی (بشار اسد) یک حکومت و نظام پارلمانی را تشکیل دهند همانند حکومت و نظام پارلمانی انگلیس (پارلمان، نخست وزیر، ملکه) به این شکل که بشار اسد در راس حکومت باشد ولی قدرت اصلی را پارلمان و نخست وزیر در اختیار داشته باشند و برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه ارتش با 10% کل بودجه کشور در اختیاررئیس جمهور مادام العمر(بشار اسد) باشد با این شرط که رئیس جمهور تحت نظارت کامل شورای عالی امنیت ملی سوریه که توسط قانون اساسی مشخص می شود ارتش را اداره کند و رئیس جمهور هیچ نقشی در تشکیل دولت و امور سیاسی و اقتصادی نداشته یاشد
این طرح بطور جدی غرب ، دولت سوریه و متحدانشان را مورد آزمون بزرگ قرار می دهد که آیا واقعاً به "صلح و دمکراسی" اعتقاد دارند یا نه؟!
و نکته مهم و پایانی اینکه کلیه انتخابات آینده در سوریه باید تحت نظارت و تایید کامل سازمان ملل صورت پذیرد.


با تشکر- آقای گل زنگ مدیر وبسایت Golzang