خبر گزاری آریا : پيشنهاد جالب يک سايت ايراني به فيفا/ برگزاري سوپرجام جهاني فوتبال يا جام فينالها

 

 

aria_superjam

برای دیدن خبر در خبرگزاری مربوطه به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.aryanews.com


به گزارش سرويس ورزشي آريا؛ يک سايت ايراني پيشنهادي جالب را به فدراسيون جهاني فوتبال ( فيفا ) ارائه کرده است. در زير بند ها و توضيحات لازم در خصوص اين پيشنهاد منحصربفرد را ملاحظه مي فرماييد.
1 - هر ساله مسابقات فوتبال در سراسر جهان برگزار مي شود مثل جام باشگاهها و ملتهاي اروپا-آمريكاـ آسياـ آفريقا- جام جهاني و غيره .....
ما پيشنهاد داشتيم كه ساليانه پس از اين مسابقات تورنمنتي برگزار كنيم و تيم هائي كه به مقام قهرماني رسيده اند با هم ديدارهائي را انجام دهند تا بهترين و قويترين تيم فوتبال سال شناخته شود
2-  با توجه به اينكه هر سال جام هاي متفاوتي در قاره هاي مختلف برگزار مي شود و تيم هاي قهرمان كه به اين جام راه پيدا مي كند متناسب با سال برگزاري متفاوت است  اين تنوع باعث جذابتر شدن اين تورنمنت مي باشد.(ترکيبي از تيمهاي ملي و باشگاهي )
3-  براي بهتر مشخص شدن قهرمان اين سوپر جام ، تيم هاي قهرمان شركت كننده بايد به شكل دوره اي با هم ديدار كنند تا در پايان تورنمنت همه  مثلاً  7 تيم حاضر با هم بازي انجام داده باشند و به نحو اَحسن محك خورده باشند و هر مسابقه و ديدار تيمها در اين جام يک فينال به حساب مي ايد ؛ جام قهرماني فينالها !
4-  بهترين زمان برگزاري اين تورنمنت ، اوايل تابستان هر سال مي باشد كه قهرمانان جام هاي مختلف شناخته شده وحدودا تعطيلي دو ماهه اي هم در فوتبال حاكم مي باشد.
5- با توجه به کامل بودن اين جام ديگر نيازي به جام ها و تورنمنتهاي مشابه و متفرقه در اين راستا نيست و حذف ميگردد مثل جام کنفدراسيونها ، جام باشگاههاي جهان و غيره.....
6- لازم به ذکر است استفاده کليه حقوق مادي و معنوي و امتياز برگزاري اين جام يا تورنمنت براي بنده و وبسايت GOLZANG.COM  كه پيشنهاد دهنده  اين طرح ميباشيم براي ما محفوظ مي باشد.
آرايش و ترتيب تيمهاي شرکت کننده در يک دوره چهار ساله:
1- قهرمانان سال 2018-2017: قهرمان باشگاههاي اروپا+قهرمان جام حذفي اروپا +قهرمان باشگاه هاي قاره آمريکا +قهرمان باشگاه هاي آسيا +قهرمان باشگاههاي آفريقا+قهرمان جام ملتهاي اروپا+قهرمان جام ملتهاي آفريقا + قهرمان سال قبل تورنمنت صلح
2- قهرمانان سال 2019-2018: قهرمان باشگاههاي اروپا+قهرمان جام حذفي اروپا +قهرمان باشگاه هاي قاره آمريکا +قهرمان باشگاه هاي آسيا +قهرمان باشگاههاي آفريقا + قهرمان جام ملتهاي قاره آمريکا +قهرمان سال قبل تورنمنت صلح
3- قهرمانان سال 2020- 2019: قهرمان باشگاههاي اروپا+قهرمان جام حذفي اروپا +قهرمان باشگاه هاي قاره آمريکا +قهرمان باشگاه هاي آسيا +قهرمان باشگاههاي آفريقا
4- قهرمانان سال 2021- 2020: قهرمان باشگاههاي اروپا+قهرمان جام حذفي اروپا +قهرمان باشگاه هاي قاره آمريکا +قهرمان باشگاه هاي آسيا +قهرمان باشگاههاي آفريقا+قهرمان جام ملتهاي آسيا + قهرمان سال قبل تورنمنت صلح
به اين ترتيب در سالهايي که جام جهاني برگزار مي شود اين تورنمنت بيشترين تيمهاي شرکت کننده را دارد و با توجه به شکل برگزاري دوره اي بازيها که همه تيمها با هم يک ديدار و بازي دارند برترين تيم فوتبال سال دنيا بهتر شناخته مي شود.